SKADESMINKE U.G. BAKGRUNN

Utdannelse:

Gjennom deltagelse på FN øvelser i Danmark for tropper fra Lithauen og Danmark som skulle deployeres til Irak, Bosnia og Kosovo, lærte jeg den skadesminke teknikken jeg i dag bruker.  Den har vist seg være meget holdbar på øvelser.

Delamare Academy i London. Penny Delamare har jobbet over 30 år som sminkør for BBC og er en meget dyktig instruktør.

Gjennom min utdannelse hos Casualties Union  hos Stour branch for å ta eksamen i anatomi, førstehjelp, opplegg av øvelser, spill i øvelser og skadesminke, lærte jeg en god del tips om skadesminke som jeg har modifisert til de materialene jeg bruker. Forøvrig besto jeg den omfattende eksamen og ble først da tatt opp som medlem i veldedighets organisasjonen CU. Som eneste skandinav per i dag har jeg vært  medlem i over 21 år. CU som har bestått siden 1942 og brukes av både sivile og militære redningsenheter i Storbritannia. 

Kurs hos Janus Winther i København. En meget dyktig sminkør fra Danmark, som i tillegg til å holde kurs, også har skrevet en del bøker om skadesminking. 

Kurs hos TraumaFX i Storbritannia for å lære nye teknikker i skadesminke og spesialeffekter. Bl.a. bruk av silikon i skadesminkingen.

Erfaring:

Gjennom over 21 år har jeg sminket i:
Sivile og militære øvelser i Norge (inkludert Svalbard)
Danmark (FN øvelser og terrorøvelse på ferjen Hamlet pluss rundløye for Dansk Røde Kors)
Storbritannia (England flere storer flyulykker på Stansted Airport og brann på pier i en av kystbyene. Samt for Shetland's Coastguard på Shetland der både tugbåt, redningsbåt, helikopter og SAR personell var med i øvelsen).
Se min CV ved å klikke her.

Skulle referanser være nødvendig, ta da bare kontakt med meg for informasjon om disse. 

 Kurs jeg har holdt for:

Røde Kors i Haugesund, Karmøy, Stavanger.
Røde Kors på
Hedmarken
Røde Kors i
Halden
Røde Kors i
Trondheim
Røde Kors i
Longyearbyen
Sivilforsvaret i
Stavanger sivilforsvars skole
SAN befal på
Sessvollmoen
Norsk Folkehjelp Haugaland

I tillegg har jeg holdt kurs for en del bedrifter i Oslo og omegn.

Ved å bruke instruktørutdannelse fra Heimevernet hvor jeg er tok grunnkurs lederskap og samband I- kurs for å bli instruktør i samband (jeg ble beskikket sersjant), 
har jeg brukt dette når jeg har holdt kurs for de ovennevnte. 

Foredrag jeg har holdt om viktigheten av realistisk og faglig god skadesminke på øvelser for:

CU generalforsamling i Liverpool.
Reykjavik resuce units
Falkland Island Defense Force (Samme som vårt Heimevern) i Stanley på The Falklands om bruk av realistisk skadesminke i militære øvelser..

Alle fordrag ble holdt på engelsk. Jeg snakker engelsk flytende uten aksent, tysk og noe fransk.

Hjem     Kontaktinformasjon     Priser      Bilder       Diverse

**************************************************************************************************************************************************'