U.G. Skadesminke er et lite firma som leverer realistisk skadesminke til øvelser og trening for sivile og militære redningsenheter. 
Firmaet har bestått siden 2003 og har uttalige oppdrag bak seg (se forøvrig CV) i Norge, Danmark og Storbritannia.

Jeg våger påstå, etter tilbakemelding fra  ambulansepersonell, sykepleiere, leger og akutt mottak rundt omkring i Norge hvor U.G. Skadesminke har deltatt med sminking, at det er realistisk skadesminke som dere oppdragsgivere vil få om dere bruker U.G. Skadesminke.

Jeg har gjennom årene hvor firmaet har bestått, avholdt uttalige kurs for sivile og militære personell. 
Jeg kan komme til dere eller dere kan sende personer fra enheten deres til meg på kurs. Da må det være min. 3 deltagere og maks 6 stykker.
****************************************************************************************

 

U.G. Skadesminke holder rimelige priser og disse er uforandret i 2016 og som følger:

Sivile øvelser/trening:
  
 

Kr. 1.500,- pr. dag (uavhengig av lengden på oppdraget).
Til dette beløpet tilkommer materiell utgifter (min. 500,-) som baseres på antall markører på øvelsen.
*****************************************************************

Forsvars relaterte øvelser/trening: 

Ta kontakt om dere skulle trenge faglig god bistand på øvelser eller ha kurs for SAN soldatene deres. Ved å ta kurs hos meg, er dere selvhjulpne slik at både store og små øvelser kan sminkes av egne tropper uten å måtte kalle inn ekstern hjelp. 
******************************************************************

Som nevnt over tilkommer utgifter på materiell (se over), samt, reise, evt. forpleining og forlegning om det skulle trenges. Dette må oppdragsgiver dekke.
Da jeg har "base" litt utenfor  Oslo, kan de fleste steder på Østlandet nåes med bil (da må bilgodtgjørelse beregnes betales for av oppdragsgiver).
****************************************************************************************

Ønskes kurs i skadesminke? 

Vil dere bl.a. lære å behandle det nye materiellet Silikon samt nye teknikker? 
Jeg tar selv egentrening for å holde meg oppdatert på materiell og teknikker.

Grunnkurs eller viderekommende skadesminke kurs. 
Jeg holder
1 dags intensive kurs. 
Ønskes
2 dagers vil prisen per deltager bli satt ut i fra det. 

Ta kontakt for avtale om pris på kurs.

Jeg har holdt kurs for sykepleiere i privat bedrifter, brann personell, sivilforsvar. Ta et kurs hos meg og vær selvhjulpne ved neste øvelse dere skal ha. Jeg gir tips for innkjøpt av riktig og mengde på sminke materiell.

************************************************************************
Tilbake til kontaktinformasjon

Hjem    Presentasjon       Bilder      Diverse