Skadesminke U.G.
Org.nr. 985 450 625
E-post:ueg@skadesminke.no
Mobil: +47 915 57 887

Hva er skadesminke?

  
Skadesminke er å simulere og konstruere en fiktiv skade på en markør. Dette for å gi innsatspersonell en så reell trening og utdanning som mulig.

Den som utfører skadesminke må også faglig være  i stand til å samarbeide med oppdragsgiver slik at de gitte scenarier blir utformet med sminkete skader så reelle som mulig.

Hvem er Skadesminke U.G.


Unni Gran er stifter (2003) og leder firmaet Skadesminke U.G. Hun har 25 års erfaring i skadesminke og er fagutdannet i det fra Danmark og Storbritannia. Hun har erfaring fra uttalige øvelser som markør og sminkør og administrativ leder for andre deltagende sminkører.
Unni har en del år bak seg i HV02 hvor hun var beskikket sersjant, instruktør i samband og NK i sambandstroppen. 
Hun er lisensiert radioamatør og tok også flysertifikat med flyradiolisens på norsk og engelsk.
Etter omfattende eksamen i UK (anatomi, first aids, staging, acting og casualty make up) som hun besto, ble hun først da opptatt som medlem i veldedighets organisasjonen Casualties Union i Storbritannia (stiftet i 1942) som server de fleste redningsenheter (sivile og forsvarsrelaterte) i UK.

Hvem trenger så skadesminke?

Både sivile og forsvarsrelaterte enheter kan ha behov for skadesminke i deres respektive øvelser og trening.

Etter 25 år som skadesminkør har jeg 
gått gjennom forskjellige perioder av sminkemateriellet. Selv har jeg opprettet et arbeidsrom hvor jeg kan utarbeide og teste materialet før det brukes i eventuelle øvelser - trening på markører.

Arbeidsrommet virker også funksjonelt når det avholdes grunnleggende kurs.

Her har jeg også arkivert en omfattende mengde underlag som bilder (papir og digitalt), brev fra oppdragsgivere samt også e post for å dokumentere mine erfaringer gjennom årene som skadesminkør.

Her er en del fordeler ved å bruke sminkører med faglig bakgrunn samt dokumentert erfaring.

* fordelaktige priser på bistand med skadesminking og spesialeffekter.
* sminkører som er oppdatert på nye materialer og teknikker.
* sminkører med god logistikk og kan sminke flere markører samtidig.
* 
sminkører som kan stille på ukedager og helger.
* sminkører om det ønskes, reise til andre steder i Norge på oppdrag.
* sminkeleder på større øvelser samt stå for logistikk av sminkeinnkjøp.


HJEM      BILDER          KURS SKADESMINKEBISTAND