Skadesminke U.G.
Org.nr. 985 450 625
E-post: ueg@skadesminke.no
Mobil: +47 915 57 887

Et utvalg av sminkete skader laget av Unni Gran

Disse skadene viser at man kan lage realistiske skader.

Forøvrig bruker jeg mer og mer kun silikon da dette ikke er allergifrembringende på markørene.

En annen fordel er at lærer man å bruke silikon riktig vil man tilegne seg en god teknikk og derav
vil sminkingen gå både lettere og raskere.

     

                            

 

******************************************************************************
 

Hjem           Om skadesminke           Bilder       Kurs