*   Skadesminke i den store samvirkeøvelsen på Røst i Lofoten. 6 omfattende skader.
*   Skadesminke for forsvaret på Ørlandet flystasjon.
*  
PLIVO øvelse for Stortinget - skadesminke og som markør
*  
Camp Torpomoen san posten for Norsk Luftambulanse
*   PLIVO øvelse for Sporveien.
*   Akuttmedisinske seminar i Oslo

*
   Politiet i Oslo. Øvelse Nordlys på Stortinget.
* 
  Politiet i Oslo,  Skadesminking på objekt..
*    Norsk Luftambulanse 
*   
 IF sikkerhets senter 
*    Norsk Reserveoffiserer konkurranse 
"Commando Raid".
*    
MUKS (utdannelse av sanitetstroppene på Sessvollmoen)
*    
MUKS krigskirurgikurs
*    
Stansted Airport Ltd. flyulykker.
*    
Oslo lufthavn Gardermoen brannvesens øvelse - flyulykker.
*    Uttalige øvelser for bl.a. mitt lokale brannvesen samt  andre brannvesen. 
*   Øvelser og kurs for 
Røde Kors forskjellige steder i Norge. 
*   Øvelser og opplegg for føre det 
sanitetstroppen på Oscarsborg. 
*   
Gardermoen - Oslo lufthavn første øvelse avholdt før åpningen i 1998.
*   
POSUM kurs som sminkør, markør og opplegg  Starums sivilforsvarskole. 
*   Flykapring (markør) 
Longyearbyens flyplass på Svalbard  for 
      beredskapstroppene fra  Oslo. 
*   
Barents Rescue- ansvar for spill på telefonen mot den engelske ambassade
*   
Terrorøvelsen  "Oslo06" skadesminke på natten samt ansvar for spill på 
     telefonen mot de utenlandske ambassadene på dagen. Jeg snakker 
     engelsk flytende uten norsk aksent.  
  Kurs for 
sivilforsvarets personell på deres skole i Stavanger.
*   TV3 demonstrert skadesminke for produsentene for  serien "Etterlyst". 
*   
Den Danske Internasjonale Brigades øvelser for tropper til Bosnia, 
      Kosovo og Irak. Her deltok jeg som sminkør samt ble anmodet være  markør
     grunnet mine språkkunnskaper. 
*   
Som  HV sersjant  har jeg også sminket for mitt  eget område samt i større
     øvelser bl.a.
Øvelse Kristiania hvor jeg sammen med en dansk sminkør sto 
    for all skadesminking.
*   Jeg har også demonstrert skadesminke for redningstjenesten i 
     
Reykjavik på Island og holdt foredrag om hvordan kvalitet skadesminke
     og god informasjon til markørene om spill i henhold til skader og scenarier 
     er med på å heve kvaliteten på øvelser.
 
Øvelse Oslo 06. En av tre sminkører som gjorde 250 markører ferdigsminket på 
    3 timer.
*  Skadesminkekurs for 
Longyearbyen røde kors på Svalbard.
*  Foredrag om nordisk skadesminke og markørarbeid på Svalbard og fastlandet 
    under 
"Casualties Unions generalforsamling i Liverpool april 2008".
* Foredrag om bruk av skadesminke på militære øvelser for Falkland Islands 
   Defence Force
 i Port Stanley på Falkland Islands januar 2009.
* Skadesminke og markør i 
"Øvelse Innsats 2009"
* Sminkør i fullskala øvelse på ferjen 
Hamlet i Helsingør i Danmark mai 2009.
*Markør i 
"Øvelse Scana" på mobiltelefon fra Svalbard as "reporter from TV2".
*Skadesminke for 
Commando Raid 2009 Rena leir.
*Sminkør og markør i 
katastrofeøvelse på Longyearbyen flyplass Svalbard.
*Sminket skader for en førstehjelp skole i Manningtree i UK sammen med Stour 
  branch i CU.
*Sminke og markør i øvelse for 
Essex firebrigade på Southend Pier i Southend on 
  Sea i Storbritannia for Casualties Union.
*Markør og sminke i
 016 øvelse.
* Sminkekurs hos den anerkjente danske sminkøren
Janus Vinther som i tillegg 
   til å sminke i dansk film og teater også har skrevet flere bøker om skadesminke 
   og spesial effekter.
* Sminke og markør for 
kystvakta på Shetland i en øvelse som de kalte "Exercise 
   Unni". Alle enhetene i kystvakten, store og små livbåter, Search and Rescue 
   frivillige og helikopter var deltagere. 
* Skadesminke for 
Commando Raid 2010 på Hurum landet.
* Markør og skadesminke i "Exercise Saturn" på 
Stansted flyplass.
* Skadesminke for "Norwegian Recon Team Competition" (føre det Commando
   Raid) 2011 i Hurdal.
* Skadesminke i 
"SkagEx 2011". Norges største øvelse gjennom tidene.
* Sminke for 
A-hus
* 
Skadesminke for Marinens jegervåpen treningssenter.
*Stiftelsen 
Norsk Luftambulanse bruker skadesminke bildene mine som en del av
  deres trauma kurs.
* 
Sjøredningsskolen -utdannelse av redningsmenn - Stavern.
* 
Norwegian Recon Team Competition 2013 Elvegårdsmoen i Bjerkvik.
* 
Barents Rescue 2013 i Lyngen i Troms.
* 
GrenseØvelse 2013 på Mangnor på Hedmarken.Stor tverrfaglig øvelse.
* 
Terrorøvelse i Risavika i Stavanger september 2013
* Skadesminke kurs for personell på Senter for medisinsk simulering på A-hus
* Øvelse på Flesland flyplass i Bergen for OFFB
* 
Landskonkurranse for Danmarks Røde Kors - Sønderborg.
* Kurs for sanitetsgruppa i Haugaland Folkehjelp i Haugesund
International Training Weekend at Hincley Island for Casualties Union
* 
Kurs for sykepleiere i
Veidekke.
* 
Sminkeleder og sminkør i
"HarbourEx15" på Sjursøya i Oslo.
* Sminket på 
Eksamen for medisinstudenter /Rikshospitalet v/Erik Fosse,MD,PhD
   Head of Department The Intervention Centre Clinical Medicine Institute. 
* Holdt kurs m/bl.a. silikon behandling  for
brannvesen på Østlandet og Vestlandet.
* Diverse kurs for RK og FOH.

Hjem        Om Skadesminke          Skadesminke bilder        Skadesminke kurs   Kontaktinfo og priser